Associació Protecció Natura de Pacs

G.V.S. Pacs (Grup de Vigilància i Suport de Pacs)

MAPA RISC D'INCENDIS I DEL PLA ALFAConsells a la població sobre riscos

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

PLA DE VIGILÀNCIA COMPLEMENTÀRIALES ADF

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

LEGISLACIÓ

RESUM ÚTIL PER A L'USUARI FORESTAL

Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, a la franja de 500 m que envolta terreny forestal queden prohibides, entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les següents activitats:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat
  • Fer focs d'esbarjo
  • Llençar objectes encesos
  • Abocaments que puguin ser causa d'incendi forestal
  • Llençar coets i altres focs d'artifici

Tanmateix, del Departament de Medi Ambient podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades anteriorment, les quals seran comunicades al Departament de Governació.